Schreib uns

Haben Sie irgendwelche Fragen? Füllen Sie das Formular aus und erzählen Sie uns etwas über sich!

Kontaktinformation

Unsere Spezialisten stehen Ihnen zur Verfügung und garantieren eine Antwort innerhalb von 24 Stunden.

+48 505 811 505

kontakt@matchup.pl

Cybernetyki 19B
01-677 Warszawa
NIP 5213886728
REGON 38526590600000
Administratorem Państwa danych osobowych MATCHUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818275, posiadającą numer NIP: 5213886728 oraz numer REGON: 385265906, kontakt email: kontakt@matchup.pl. Państwa dane przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący: udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, lub przesłaniu żądanej informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, to dane przetwarzać będziemy na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu do przetwarzania danych, złożenia skargi do organu nadzorczego oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli ją Państwo udzielili. Z pełną treścią Polityki Prywatności mogą się Państwo zapoznać tutaj.