Write to us

Do you have any questions? Fill out the form and make youself known!

Contact information

Our specialists are available to you and guarantee a response within 24 hours.

+48 505 811 505

kontakt@matchup.pl

Cybernetyki 19B
01-677 Warszawa
NIP 5213886728
REGON 38526590600000
Administratorem Państwa danych osobowych MATCHUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818275, posiadającą numer NIP: 5213886728 oraz numer REGON: 385265906, kontakt email: kontakt@matchup.pl. Państwa dane przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący: udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, lub przesłaniu żądanej informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, to dane przetwarzać będziemy na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu do przetwarzania danych, złożenia skargi do organu nadzorczego oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli ją Państwo udzielili. Z pełną treścią Polityki Prywatności mogą się Państwo zapoznać tutaj.