Projekt unijny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020,
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Celem projektu jest:
Budowa automatycznej analizy bazy danych użytkowników, wykorzystanie autorskich elementów  AI – machine learning pod względem kontroli prawidłowości wymiarów na podstawie Big Data oraz analogicznie wymiarów ubrań przypisanych do bazy w danej kategorii i podkategorii na podstawie wspólnej i niezmiennej cechy – kodów EAN.
 
Dofinansowanie projektu: 1 100 000PLN